Lorentz Center - PERSBERICHT
  Current Workshop  |   Overview   Back  |   Print   |   Home   |   Search   |     

    PERSBERICHT

Fundamenten van de quantum-computer

Tweeenveertig natuurkundigen uit binnen- en buitenland komen komen van 8 tot 12 december bijeen in het Lorentz Center (Leiden) in een workshop over quantum-informatieverwerking. Zij zullen gezamenlijk de basis leggen voor een omvangrijk onderzoeksprogramma op dit gebied.

Bij het verder verkleinen van elektronica komt een fundamentele grens in zicht. Op uiterst kleine schaal gaan onvermijdelijk quantumeffecten een rol spelen. Ons klassieke begrip van materie is dan niet meer goed bruikbaar. Onder sommige omstandigheden lijken bijvoorbeeld deeltjes, zoals elektronen, onzichtbaar met elkaar verbonden. Als je het ene deeltje manipuleert, is dat direct merkbaar aan de eigenschappen van het tweede deeltje, ook al bevinden beide deeltjes zich ver uit elkaar, en is alle communicatie tussen de twee elektronen onmogelijk. De twee 'verstrengelde' deeltjes gedragen zich dus wezenlijk anders als twee 'losse' deeltjes.

Zulke verstrengelde deeltjes vormen het onderwerp van een workshop, die vanaf 8 december gehouden wordt in het Lorentz Center in Leiden. Theoretici en experimentatoren komen bijeen om verstrengelde deeltjes in vaste stoffen te bestuderen. Op dit gebied start volgend jaar een omvangrijk Nederlands onderzoek. De workshop zal daaraan richting en inspiratie geven.

Manipulatie met verstrengelde deeltjes opent perspectieven voor nieuwe manieren van informatieverwerking. Beter begrip van verstrengeling en aanverwante verschijnselen maakt nieuwe typen computers mogelijk (de zogenaamde quantum-computer). Dat is echter een perspectief voor de lange termijn. Dichterbij zijn toepassingen in communicatie. Beter begrip van verstrengelde toestanden maakt het waarschijnlijk mogelijk om computercommunicatie beter cryptografisch te beschermen.

De twee co÷rdinatoren van de workshop vertegenwoordigen de invalshoeken van het onderzoek. Carlo Beenakker is hoogleraar in de theorie van de vaste stof aan de Universiteit Leiden. Hij heeft theoretisch bijgedragen aan inzicht in onder meer optische verschijnselen en supergeleiding. Zijn collega Hans Mooij van de Technische Universiteit Delft is leider van de onderzoeksgroep quantum-transport en heeft jarenlang experimenteel onderzoek verricht naar supergeleiding en uiterst kleine structuren.

In de workshops van het Lorentz Center komen vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland samen om in gezamenlijke afzondering te werken aan een actueel wetenschappelijk probleem. Discussie en interactie staan centraal in de workshops. De samenballing van uiteenlopende kennis levert vaak in korte tijd een grote vooruitgang op.

De workshop 'Fundamentals of Solid State Quantum Information Processing' wordt van 8 tot 12 december gehouden in het Lorentz Center in Leiden. Wetenschappers kunnen de lezingen kosteloos bijwonen. Inlichtingen en inschrijving: Gerda Filippo, tel. (071) 5275401, email: filippo@lc.leidenuniv.nl. Zie ook http://www.lc.leidenuniv.nl.