Lorentz Center - PERSBERICHT
  Current Workshop  |   Overview   Back  |   Print   |   Home   |   Search   |     

    PERSBERICHT

Wiskundigen gaan 'hardheid' van misdaadbewijs kwantificeren

Vijftig wiskundigen van de 45e werkgroep 'Wiskunde met de Industrie' buigen zich volgende week over vijf maatschappelijke vraagstukken, waaronder de bewijskracht van dadersporen en het verbinden van kerkklokken met een stokkenklavier. Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn KLM's ideale vluchtschema, de wildgroei van Japanse oesters in de Oosterschelde en de druppels van inkt-jetprinters. De wiskundigen presenteren hun (deel)oplossingen op vrijdag 21 februari vanaf 10.30 uur in het Lorentz Center in Leiden.

Het microscopische krasjespatroon in misdaadsporen wordt door openbare aanklagers regelmatig als bewijs in een rechtszaak aangedragen. Lijntjes in o.a. een breekijzerspoor of een schoenafdruk worden vergeleken met lijntjes op het werktuig of de schoenzool van de verdachte. Vaak zijn de krasjes alleen zichtbaar met de microscoop. Door Amerikaanse forensisch onderzoekers wordt het krasjesbewijs 'spijkerhard' gevonden als vijf of meer lijntjes in het spoor aansluiten op die van het werktuig.

De studiegroep gaat voor het Nederlands Forensisch Instituut exact berekenen hoe groot de kans op een match bij aaneensluitende krasjes nu precies is. Hiermee wordt de status van het krasjesbewijs duidelijker. Afhankelijk van de specifieke rechtszaak, stelt het een aanklager in staat het krasjesbewijs wetenschappelijk te onderbouwen en de rechter om de bewijskracht te wegen.

In de veertiende eeuw lieten Hollanders als eersten voorafgaand aan de uurslag een populaire melodie op de kerkklokken door de stad klinken. Tot nu toe klinkt op de zogeheten 'rammel' (later de beiaard of carillon genoemd) een van de veertig klokken te hard of te zacht, omdat de staalkabel die de klepel van deze klok met het stokkenklavier verbindt, te scheef is gespannen. Vrijdag 21 februari om 9.15 zal de beiaardier die het probleem heeft aangekaart, voor de wiskundigen een demonstratie op het klokkenspel van het gemeentehuis in Leiden geven.

De studiegroep gaat proberen een schema voor de verbindingsdraden te ontwerpen waarin alle klokken in de toren zo verbonden zijn met de klavierstokken, dat alle klepels in de klokken precies even ver van het brons afhangen. Elke klok zal bovendien even makkelijk door de beiaardier te bespelen moeten zijn.

Het inkjet-, vluchtschema- en oesterprobleem worden beschreven op de website van de studiegroep (zie www.math.leidenuniv.nl/~swi). De Studiegroep komt gemiddeld twee keer per jaar in wisselende samenstelling op variërende plaatsen in Europa bijeen. Vorig jaar droeg de studiegroep een oplossing aan voor de oververhitting van vissen in Artis. De wiskundigen brainstormen dit jaar van 17 tot 21 februari in het Lorentz Center in Leiden. Het Lorentz Center is een internationaal bezoekers- en studiecentrum op het gebied van astronomie, informatica, wis- en natuurkunde en wordt gesteund door FOM en NWO.

Nadere informatie bij dr. Derk Pik (Universiteit Leiden), tel. 071 5277112, e-mail drpik@math.leidenuniv.nl, of dr. Vivi Rottschäfer (Universiteit Leiden), tel. 071 5277113, e-mail vivi@math.leidenuniv.nl. Tijdens de workshop zijn de onderzoekers bereikbaar via Yolande van de Deijl, tel. 071 5275400, e-mail deijl@lc.leidenuniv.nl. Beeldmateriaal met hoge resolutie is beschikbaar op http://www.math.leidenuniv.nl/~swi/photos/fotos.html.