Lorentz Center - PERSBERICHT
  Current Workshop  |   Overview   Back  |   Print   |   Home   |   Search   |     

    PERSBERICHT

De natuurwetten van de financiële markten

Wiskundigen, fysici en economen komen van 18 tot 29 oktober bijeen in het Lorentz Center (Leiden) in een workshop over het voorspellen van marktbewegingen op de financiŽle markten.

Wie de bewegingen op de financiële markten kan voorspellen, kan geld verdienen. Financiële instellingen doen daarom veel onderzoek naar de mechanismen op de financiële markten. De laatste jaren zijn belangrijke nieuwe inzichten verkregen, die betere voorspellingen mogelijk maken. De computerisering van de handel is een belangrijke hulp bij het onderzoek naar financiële wetmatigheden. Vraag en aanbod worden veel gedetailleerder vastgelegd dan bij het loven en bieden van handelaars op een beursvloer. De microstructuur van de handel leert veel over het ontstaan van dynamiek in de markt. Processen van prijsvorming en prijsbewegingen kunnen daardoor beter bestudeerd worden.

Economen, wiskundigen en natuurkundigen bestuderen dit soort gegevens, ieder op hun eigen manier. Economen met hun marktkennis, wiskundigen met hun statistisch inzicht, natuurkundigen met hun vaardigheid om wetmatigheden op te sporen. De parallellen met andere wetenschapsgebieden blijken daarbij leerzaam. Kennis over turbulenties en schokgolven blijkt bruikbaar op de financiële markten. Temperatuursafhankelijke 'brownse' bewegingen zijn ook te zien in de koersvorming. Fractale structuren komen voor in de tijdreeksen van beursnoteringen. Die parallellen verdiepen het inzicht, en helpen om de natuurwetten van de financiële markten op te sporen. Dat heeft geleid tot nieuwe statistische modellen, nieuwe hulpmiddelen om opties te waarden en het risico van grote portfolio's te berekeningen.

Tot nu toe werden deze inzichten vooral in de praktijk bij financiële instellingen ontwikkeld. De workshop wil deze modelvorming ook bij het wetenschappelijk onderzoek betrekken. Gedetailleerd inzicht in de financiële markten is van fundamenteel belang, omdat zich daar onder gecontroleerde omstandigheden mechanismen voordoen, die ook elders in de maatschappij economische processen bepalen.

Economen, wiskundigen en natuurkundigen zullen op de workshop in Leiden hun kennis uitwisselen en nieuwe onderzoekslijnen uitzetten. Er zijn inleidingen over bijvoorbeeld zelforganiserende systemen, thermische processen, en chaostheorie. Er is in de workshop veel tijd ingeruimd voor discussies.

In de workshops van het Lorentz Center komen vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland samen om in gezamenlijke afzondering te werken aan een actueel wetenschappelijk probleem. Discussie en interactie staan centraal in de workshops. De samenballing van uiteenlopende kennis levert vaak in korte tijd een grote vooruitgang op.

De workshop 'Volatility of financial markets: theoretical models, forecasting and trading' wordt van 18 tot 29 oktober 2004 gehouden. Wetenschappers kunnen de lezingen kosteloos bijwonen. Inlichtingen en inschrijving: Gerda Filippo, email: filippo@lc.leidenuniv.nl , tel. (071) 5275401. Zie ook http://www.lc.leidenuniv.nl.

J.P. Bouchaud is directeur van Capital Fund Management, een van de grootste systematische hedge funds in Europa. Als fysicus draagt hij bij aan financiële modellen. Daarnaast onderzoekt hij de fysica van spin-glazen.

X. Gabaix is assistant-professor op de afdeling economie van MIT, USA. Als econoom onderzoekt hij de wetmatigheden in grote fluctuties op financiële markten.

M. Avellaneda hoogleraar in de toegepaste wiskunde en waarschijnlijkheidstheorie op het wiskundig instituut van New York University, onderzoekt de wiskundige modellering van financiële markten.