Lorentz Center - Stieltjes Onderwijsweek: History of Mathematics graduate course in mathematics from 6 Sep 2004 through 10 Sep 2004
  Current Workshop  |   Overview   Back  |   Home   |   Search   |     

    Stieltjes Onderwijsweek: History of Mathematics
    graduate course in mathematics
    from 6 Sep 2004 through 10 Sep 2004

 

Participants List

Joost Batenburg(Leiden, Netherlands)
Johan Bosman(Leiden, Netherlands)
Natasja Bouwman(Utrecht, Netherlands)
Reinier Bröker(Leiden, Netherlands)
Jeanine Daems(Leiden, Netherlands)
Kees de Vreugd(Amsterdam, Netherlands)
Jantien Dopper(Leiden, Netherlands)
Mohamed El Ghami(Delft, Netherlands)
Hala Elrofai(Amsterdam, Netherlands)
Miguel Frasson(Leiden, Netherlands)
Maxim Hendriks(Leiden, Netherlands)
Willem Kruijer(Amsterdam, Netherlands)
Willem Jan Palenstijn(Leiden, Netherlands)
Irene Polo Blanco(Groningen, Netherlands)
Sophie Raynor(Rotterdam, Netherlands)
Wijnand Rekers(Amsterdam, Netherlands)
Guit-Jan Ridderbos(Amstelveen, Netherlands)
Arjen Stolk(Leiden, Netherlands)
Pieter Tibboel(Sassenheim, Netherlands)
Alex van den Brandhof(Amsterdam, Netherlands)
Sander van Noort(Utrecht, Netherlands)
Wojciech Wojcik(Amsterdam, Netherlands)


   [Back]