Lorentz Center - PERSBERICHT
  Current Workshop  |   Overview   Back  |   Print   |   Home   |   Search   |     

    PERSBERICHT

Het mysterieuze gedrag van bubbels en gasbelletjes

Vooraanstaande internationale wetenschappers komen van 6 tot 16 juni bijeen in het Lorentz Center (Leiden) in een workshop over gasbelletjes in stromende vloeistoffen. Er blijken zich verschijnselen voor te doen die het wetenschappelijk inzicht tarten.

Pas onlangs werd het mogelijk om het gedrag van gasbellen in cola en in deeltjesversnellers te berekenen en theoretisch te begrijpen. Althans gedeeltelijk, want er zijn nog veel open vragen in de wetenschap van bubbels en bellen.

Gasbelletjes spelen een cruciale rol in veel technologie├źn. Bij de productie en het transporteren van olie helpen bubbels om zware bestanddelen naar de oppervlakte te brengen. Bij de opwekking van elektriciteit worden bubbels gevormd als water gekookt wordt om stoom te maken. In de chemische industrie worden reacties versneld door een gas als bubbels in een vloeistof te spuiten. Bij inkjetprinters kunnen bubbels de inktstroom verstoren. En in de hoge-energie-fysica worden vanouds bellenvaten gebruikt om de sporen van hoog-energetische deeltjes zichtbaar te maken.

De laatste jaren heeft de bubbel-wetenschap veel vooruitgang geboekt. Zo is het tegenwoordig mogelijk om met een computer te simuleren hoe afzonderlijke belletjes in stilstaand water opstijgen, en daarbij van vorm veranderen. Maar het krachtenspel op belletjes in bewegende vloeistof is nog te lastig. Vooral als er veel bellen zijn, en turbulentie een rol speelt, zijn de berekeningen te complex. Er zijn wel simulaties en theoretische inzichten, maar die spreken elkaar gedeeltelijk tegen, waarschijnlijk omdat de omstandigheden in de verschillende experimenten en berekeningen niet helemaal vergelijkbaar zijn. Het is belangrijk om op dit punt vooruitgang te boeken, want juist belletjes in bewegelijke vloeistoffen zijn essentieel voor een aantal toepassingen.

In de workshop komen wetenschappers uit verschillende vakken bijeen om recente inzichten uit te wisselen op dit gebied. Experimentatoren, theoretici, en simulatie-experts zullen hun kennis over 'bubbly flow' delen.

Enkele key-note sprekers:

John Blake (Birmingham), 'Singularities in Bubble Dynamics'

Andrea Prosperetti (Baltimore), 'Gas-Vapor Bubbles in Flow and Acoustic Fields'

Gretar Tryggvason (Worcester), 'Direct Numerical Simulations of Bubbly Flows'

Het programma van de workshop is te vinden op http://www.lorentzcenter.nl/lc/web/2005/20050606/info.php3?wsid=132

Tijdens de eerste drie dagen worden er veel voordrachten gehouden. De week daarna is er veel ruimte voor discussie en gemeenschappelijk werk. De deelnemers krijgen tijdens de workshop een kantoor en computertoegang.

Voor publicatie is ook een illustratie beschikbaar van gasbellen in een werveling op bubbels.jpg Bijschrift: 'Een opstijgende luchtbel (ca 5 mm diameter) in water. De kleuren zijn zogstructuren, dat zijn verstoringen in het water achter de bel, veroorzaakt door de bel zelf. De verstoringen zijn normaal niet zichtbaar (kijk maar naar bellen in een glas met water). Met behulp van de experimentele 'Schlieren'-techniek kunnen deze verstoringen toch zichtbaar gemaakt worden. De vage horizontale strepen zijn later elektronisch toegevoegd voor een beter overzicht'. Copyright: Christian Veldhuis (overname met bronvermelding is toegestaan).

In de workshops van het Lorentz Center komen vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland samen om in gezamenlijke afzondering te werken aan een actueel wetenschappelijk probleem. Discussie en interactie staan centraal in de workshops. De samenballing van uiteenlopende kennis levert vaak in korte tijd een grote vooruitgang op.

Het Lorentz Center organiseert deze workshop samen met Euromech, de European Mechanics Society, een internationale non-governmentele, non-profit wetenschappelijke organisatie (zie http://www.euromech.cz)

De workshop 'Hydrodynamics of Bubbly Flows' wordt van 6 tot 16 juni 2005 gehouden. Wetenschappers kunnen de lezingen kosteloos bijwonen. Inlichtingen en inschrijving: Gerda Filippo, Tel: +31 71 5275401. Zie ook http://www.lorentzcenter.nl