Lorentz Center - PERSBERICHT
  Current Workshop  |   Overview   Back  |   Print   |   Home   |   Search   |     

    PERSBERICHT

Kraken van biologische gegevens

Vooraanstaande internationale wetenschappers komen van 18 tot 20 mei bijeen in het Lorentz Center (Leiden) in een workshop over het analyseren van grote hoeveelheden gegevens. Nieuwe biologische databanken stellen nieuwe eisen aan de analysetechnieken.

De laatste jaren zijn enorme hoeveelheden biologische gegevens in computers opgeslagen. En dat neemt nog steeds sterk toe. Voor de analyse van al die gegevens zijn krachtige computers allang niet meer voldoende. Evenmin kun je uit de voeten met alleen statistiek. Ook in andere vakgebieden is gegevensanalyse alleen mogelijk als technieken uit verschillende disciplines gecombineerd worden. Patroonherkenning, technieken uit de kunstmatige intelligentie, speciale hardware, het is vaak juist de combinatie die maakt dat de datavloed kan worden getemd. Uit die aanpak is het nieuwe vakgebied Intelligent Data Analysis (IDA) ontstaan. Met een multidisciplinaire aanpak lukt het om bijvoorbeeld de grote hoeveelheden gegevens over het menselijk DNA de baas te worden. Maar er zijn ook nog veel belangrijke, moeilijke en onopgeloste problemen in het vakgebied.

Zo worstelen onderzoekers met de analyse van bijvoorbeeld complexe biologische netwerken, of van meetgegevens uit zogeheten microarrays (een meettechniek voor DNA-gegevens). Een aantal deelnemers maakt tevoren een complexe analyse presenteren van micro-array-onderzoek. Tijdens de workshop zal de aanpak van de verschillende deelnemers worden bediscussieerd.

Bijzonder bij biologische gegevens over bijvoorbeeld het DNA is ook dat de databases wereldwijd verspreid zijn. Het gaat er vaak om gegevens uit verschillende databases te combineren. Daarom worden schaalbare, gedistribueerde rekentechnieken ontwikkeld om informatie te ontlenen aan die databases.

Bij een recente bijeenkomst van de Britse Royal Statistical Society bleek dat statistici soms vrezen dat hun vakgebied wordt ingehaald door brute rekenkracht. Dat wordt een belangrijk discussiepunt tijdens de workshop. Want voor echt complexe problemen zijn beide vakgebieden nodig. En beide deelgebieden beïnvloeden elkaar ook. Kennis over brute computerkracht kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van nieuwe statistische technieken, en omgekeerd.

Een ander discussiepunt is de kwaliteit van gegevens in databases. Hoe ga je om met onnauwkeurige, incomplete en inconsistente gegevens? Er is een sterke behoefte aan praktische en effectieve technieken om verschillende kwaliteitsproblemen in grote databases aan te pakken.

Al dit soort problemen zullen in de workshop worden besproken. Onderzoekers uit de statistiek, machine learning, patroonherkenning, bioinformatica, systeembiologie en andere gebieden zullen gezamenlijk proberen nieuwe paden te betreden.

David Hand (London, GB) zal tijdens de workshop een overzicht geven over het vakgebied Intelligent Data Analysis.

Hong Yan (Kowloon, Hong Kong) zal de problemen van spectrale analyse van microarray-gegevens toelichten.

Ernst Wit (Glasgow, GB) gaat in op het ontwerpen van experimenten met het oog op netwerk-analyse.

In de workshops van het Lorentz Center komen vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland samen om in gezamenlijke afzondering te werken aan een actueel wetenschappelijk probleem. Discussie en interactie staan centraal in de workshops. De samenballing van uiteenlopende kennis levert vaak in korte tijd een grote vooruitgang op.

De workshop 'Intelligent Data Analysis' zal worden gehouden van 18 tot 20 mei 2005. Wetenschappers kunnen de lezingen kosteloos bijwonen. Inlichtingen en inschrijving: Wies Groeneboer, tel: + 31 71 527 5400. groeneboer@lorentzcenter.nl. Zie ook http://www.lorentzcenter.nl.

Mededeling voor de redactie (niet voor publicatie):

Voordrachten en discussies bij het Lorentz Center staan open voor alle geïnteresseerde journalisten. Het is een goede gelegenheid om in korte tijd een aantal internationale deskundigen te spreken. Graag even van te voren contact opnemen met Wies Groeneboer (zie boven).

Voor inhoudelijk informatie kunt u contact opnemen met de wetenschappelijk coördinator Joost Kok, 071 5277057.