Lorentz Center - Leidse Natuurkunde Middag from 7 Apr 2006 through 7 Apr 2006
  Current Workshop  |   Overview   Back  |   Home   |   Search   |     

    Leidse Natuurkunde Middag
    from 7 Apr 2006 through 7 Apr 2006

 
Eerste Leidse Natuurkunde Middag voor vwo-docenten

Eerste Leidse Natuurkunde Middag voor vwo-docenten

Vrijdagmiddag 7 april waren 25 natuurkundeleraren uit de regio op bezoek bij de Leidse universiteit om met elkaar te discussiŽren over recente ontwikkelingen in het natuurkundeonderwijs in het vwo. Doel van de middag in het Lorentz Center was versterking van het netwerk van natuurkundeleraren in de wijde omgeving van Leiden en vaststellen welke rol de universiteit hierbij kan spelen.

 

Geen reclame-uiting
De opleidingsdirecteur van natuurkunde, professor Edgar Groenen, opende de middag. Hij legde uit dat deze eerste Leidse Natuurkunde Middag, een initiatief van natuurkunde-instituut LION en de Sterrewacht, de start is van een reeks. Ook meldde Groenen dat de bijeenkomst niet bedoeld was als reclame-uiting van de universiteit. Integendeel: ĎWat mogen wij voor ķ betekenen?í was het centrale thema van de middag.

Sprekers
De eerste spreker was Maarten Pieters van NiNa, de Nieuwe Natuurkunde. De NiNa-commissie zal in opdracht van de minister het natuurkundecurriculum na 2007 gaan vaststellen. De aanwezige leraren kregen ruim de tijd om met Pieters in discussie te gaan over de gemaakte en te maken keuzes.

De tweede spreker was Marjolein Vollebregt, vwo-docent in Utrecht. Zij vertelde over de nieuwe methode Probleemstellend leren, een methode waarbij vwo-leerlingen geprikkeld worden om zelf de vraagstelling te ontdekken en voor zover mogelijk zelf het antwoord door redeneren en proefnemingen te vinden.

Conclusies
Er was ruim tijd gereserveerd voor een brainstorm over activiteiten die vanuit het LION en de Sterrewacht kunnen worden georganiseerd om vwo-docenten te ondersteunen. De discussie heeft twee belang-rijke conclusies opgeleverd: 1) Veel van de huidige activiteiten zijn goed gekozen, maar het bestaan ervan is veelal onbe-kend bij de docenten, en 2) de docenten hebben specifieke wensen, maar weten niet bij wie ze moeten aankloppen.

Betere communicatie
Communicatie dus, daar draait het om, zo concludeerde discussieleider prof.dr. Marijn Franx van de Sterrewacht. De aanwezigen besloten daarom om het fris ontstane netwerk goed te onderhouden en halfjaarlijks bijeen te komen om ervaringen uit te wisselen. In samenwerking met de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen richten de instituten voorts een website in waar verzoeken en ideeŽn van vwo-docenten naar de juiste persoon kunnen worden doorgeleid.

11 april 2006 - bron: LION

 

 

    [Back]