Lorentz Center - Verandering from 9 Oct 2006 through 10 Oct 2006
  Current Workshop  |   Overview   Back  |   Home   |   Search   |     

    Verandering
    from 9 Oct 2006 through 10 Oct 2006

 
Het project "Verandering" is gericht op intensievering van natuuronderwijs op de Nederlandse basischool, door middel van leskisten en een actuele webomgeving

Het project "Verandering" is gericht op intensievering van natuuronderwijs op de Nederlandse basischool, door middel van leskisten en een actuele webomgeving. De leskisten bieden duurzaam lesmateriaal op de gebieden ASTRO, BIO, GEO en METEO. Het project  heeft een OCW-subsidie voor de definitiefase, en deze fase wordt thans uitgewerkt door de astronoom Barthel (namens NOVA) en de bioloog Van den Oever (NIBI), in samenspraak met projectleider De Kort.  

 

De vier partners NOVA, NIBI, KNAG (aardrijkskundigen) en KNMI (meteorologen) met hun respectievelijke responsgroepen en andere geļnteresseerden zullen een eerste evaluatie, verdere invulling en exploitatie van het project bespreken tijdens een tweedaagse bijeenkomst in het Lorentz Centrum op 9 en 10 oktober 2006, als bijzondere sessie van de Universe Awareness workshop die die week in het Lorentz Centrum plaatsvindt. 

 

    [Back]