Lorentz Center - PERSBERICHT
  Current Workshop  |   Overview   Back  |   Print   |   Home   |   Search   |     

    PERSBERICHT

Gezamenlijk persbericht van Lorentz Center en NIAS Leiden en Wassenaar, 9 november 2006

ALFA'S, BETA'S EN GAMMA'S DICHTEN ONDERLINGE KLOOF

Een breed gezelschap natuurwetenschappers, wetenschapshistorici, -filosofen en -sociologen komt van 27 november tot 1 december bijeen in het Lorentz Center (Leiden) voor een workshop over hun onderlinge verhoudingen. Centraal op deze multidisciplinaire bijeenkomst staat de confrontatie van uiteenlopende zienswijzen van alfa's, bèta's en gamma's op de praktijk van het natuurwetenschappelijk onderzoek. De workshop 'Perspectives on Scientific Practice from Science and the Science Studies' markeert de officiële start van een samenwerking tussen het Lorentz Center en het NIAS, het Netherlands Institute for Advanced Study.

De verhoudingen tussen bèta's die aan het front van natuurwetenschappelijk onderzoek opereren en alfa's en gamma's die deze laboratoriumarbeid tot onderwerp van hun science studies maken, laten te wensen over. De wijze waarop wetenschapsstudies de resultaten van laboratoriumonderzoek interpreteerden en de methodes van bèta's door een eigen bril in ogenschouw namen, wekte 'in het andere kamp' de nodige wrevel. Van de jaren negentig dateren de Science Wars, waarin over en weer harde woorden vielen.

Inmiddels is de tijd rijp voor herstel van de verhoudingen, voor reflectie en samenwerking. Op de workshop van het Lorentz Center zullen beoefenaars van wetenschap en wetenschapsstudies met elkaar in debat gaan om zo tot een vruchtbare ideeënuitwisseling te komen. Iedere dag van de workshop heeft een eigen thema: objectiviteit, geloofwaardigheid, interacties tussen natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en humaniora, communicatie en autonomie.

Tot de sprekers op de workshop behoren vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Vertegenwoordigers van de onderzoekspraktijk zijn de Britse prozac-onderzoeker David Healy, de astronoom Vincent Icke en de fysicus Frans Saris. Van buiten het laboratorium komen wetenschapshistoricus Jim Bennett (directeur van het Science Museum in Oxford), de wetenschapsfilosofe Noretta Koertge (Indiana University) en de Amsterdamse filosoof Hans Radder.

Naast het programma in het Lorentz Center is er op donderdag 30 november in het Kamerlingh Onnes Gebouw (de huidige locatie van de Faculteit Rechten, aan de Steenschuur in Leiden) een publiekslezing. John Durant, directeur van het MIT Museum in Cambridge (VS) en autoriteit op het gebied van Public Understanding of Science, zal spreken over 'Public Engagement with Research: the Real Challenge for the 21th Century'. Aanvang 17.00 uur. Na afloop discussie & borrel. De workshop 'Perspectives on Scientific Practice from Science and the Science Studies' wordt van 27 november tot 1 december 2006 gehouden in het Lorentz Centrum in Leiden. Geïnteresseerden kunnen de lezingen en discussies kosteloos bijwonen. Inlichtingen en inschrijving: Stephanie Hessing, , Tel: 071 5275431. Zie ook www.lc.leidenuniv.nl/lc/web/2006/219/info.php3?wsid=219.

Over het Lorentz Center:
In de workshops van het Lorentz Center werken vooraanstaande b├Ętawetenschappers uit binnen- en buitenland een week samen aan actuele wetenschappelijke problemen. Informele discussie en interactie staan centraal. Deze intensieve kennisuitwisseling levert vaak een grote vooruitgang op. Zie http://www.lc.leidenuniv.nl.

Over het NIAS:
Op het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study), een instituut van de KNAW gevestigd in Wassenaar, verblijven jaarlijks enkele tientallen fellows uit de wereld van de humaniora en de sociale wetenschappen. Individueel dan wel in het verband van een themagroep werken ze aan een project van grotere omvang, bijvoorbeeld een boek. Zie http://www.nias.knaw.nl

Samenwerking Lorentz Center - NIAS:
Sinds kort werken het Lorentz Center en het NIAS samen in multidisciplinaire projecten. Zo stelt het NIAS in overleg met het Lorentz Center ook enkele Lorentz Fellows aan die zich specifiek bezighouden met onderwerpen die raakvlakken vertonen met zowel de exacte wetenschappen, de sociale wetenschappen als de humaniora. In dit brede kader van alfa, bèta en gamma programmeert het Lorentz Center jaarlijks enkele workshops. Met de workshop 'Perspectives on Scientific Practice from Science and the Science Studies' gaat deze nieuwe vorm van samenwerking op 27 november officieel van start.

Einde persbericht


Voordrachten en discussies bij het Lorentz Center staan open voor alle geïnteresseerden. Het is een goede gelegenheid om in korte tijd een aantal internationale deskundigen te spreken. Bij deelname of interviews graag even van te voren contact opnemen met Stephanie Hessing (zie boven, , Tel: 071 5275431).

Voor inhoudelijk informatie kunt u contact opnemen met:
Dirk van Delft, directeur museum Boerhaave, Tel. 071 5662751