Lorentz Center - PERSBERICHT
  Current Workshop  |   Overview   Back  |   Print   |   Home   |   Search   |     

    PERSBERICHT

BETERE BRANDSTOFCELLEN VOOR DUURZAME ENERGIEVOORZIENING

Chemici, materiaalkundigen en energie-experts komen van 16 tot 20 oktober bijeen in het Lorentz Center (Leiden) in een workshop over brandstofcellen. Brandstofcellen maken elektriciteit uit waterstof of een andere brandstof en zuurstof uit de lucht. Die techniek biedt perspectief op schoner energiegebruik. Experimentatoren en the-oretici bediscussiëren tijdens de workshop de wisselwerking tussen brandstoffen en de actieve stoffen in een brandstofcel zitten, de zogeheten katalysatoren. Processen die zich afspelen aan het oppervlak van deze katalysatoren zijn cruciaal voor het functioneren van de brandstofcel. Nauwkeurig inzicht in deze processen maakt het mogelijk om brandstof-cellen te verbeteren.

Brandstofcellen zijn belangrijk voor de toekomst van ons transport. Ze maken het mogelijk om andere brandstoffen te gebruiken dan alleen olieproducten. Er zijn niet alleen brand-stofcellen voor waterstof, maar bijvoorbeeld ook voor alcohol. Met de elektriciteit die de brandstofcel daaruit maakt kan bijvoorbeeld een elektromotor worden aangedreven. Brandstofcellen maken dus elektrische auto.s mogelijk zonder dat daarvoor omvangrijke en zware accu.s nodig zijn of een verbrandingsmotor die schadelijke stikstofoxiden produceert. Waterstof kun je veel makkelijker opslaan dan elektriciteit. Het is bovendien erg schoon. Het kan gemaakt worden uit water, waarvan voldoende voorradig is. Het water komt weer vrij in de brandstofcel, schoon water is het enige dat uit de uitlaatpijp komt. Dat maakt waterstof een ideale energiedrager voor transport, zonder de vervuilende bijwerkin-gen van de brandstoffen die we nu gebruiken. Op de lange duur biedt waterstof perspec-tief op echt duurzaam transport.

Ook andere brandstoffen voor brandstofcellen maken schoon transport mogelijk. Alcohol kan gemaakt worden uit gekweekte gewassen en levert daardoor geen bijdrage aan het broeikaseffect. Brandstofcellen gebaseerd op alcoholen zijn ook een goed alternatief voor accu.s in elektronische apparatuur. Ze gaan langer mee dan de huidige accu.s en hoeven niet opgeladen te worden . je hoeft alleen maar een nieuwe alcoholcartridge in je laptop of je mobieltje te doen.

De prijs van brandstofcellen is nu nog hoog. Een deel van de hoge prijs wordt veroorzaakt doordat er platina nodig is voor de katalysatoren in een brandstofcel. Het is een wetenschappelijke uitdaging om katalysatoren te ontwerpen met minder of geen platina. Het gebruik van andere materialen is daarom een belangrijk onderwerp op de workshop. Ook de gevoeligheid voor vervuiling krijgt aandacht. Een kleine concentratie koolmonoxide in de brandstof kan de brandstofcel ernstig aantasten. Meer inzicht in de processen aan het oppervlak van de gebruikte katalysatormaterialen kan leiden tot brandstofcellen die toleranter zijn voor koolmonoxide, efficiëter werken en goedkoper zijn om te produceren.

Tijdens de workshop is er veel aandacht voor nieuwe technieken om gedetailleerd te be-sturen welke processen zich afspelen aan de oppervlakte van de gebruikte materialen. Het gaat daarbij om waarneemtechnieken (bijvoorbeeld vibrationele spectroscopie, STM, X-Ray scattering, NMR) en ook om computersimulaties (met quantummechanica, moleculai-re dynamica en kinetische Monte-Carlo simulaties). De deelnemers zullen discussiëren over de rol van nano-deeltjes en de dynamische katalyse, waarbij de bewegingen over het oppervlak en structuurveranderingen belangrijk zijn.

Nieuwe perspectieven bieden ook biologische katalysatoren, naar voorbeeld van proces-sen in ons lichaam. Eén van de ideeën is om elektriciteit op te wekken uit glucose aan de hand van enzymatische processen. Als dat lukt, kunnen kleine elektrische apparaatjes in het lichaam worden gebracht, die hun energie halen uit de suikers die in het bloed aanwe-zig zijn.

Behalve door het Lorentz Center wordt de workshop gesponsord door NWO, het Delft In-stituut voor Duurzame Energie (DIDE) en de International Society for Electrochemistry (ISE).

De aankondiging en organisatorische details staan op: http://www.lorentzcenter.nl/lc/web/2006/220/info.php3?wsid=220 De workshop Fuel Cell Catalysis: a surface science approach wordt van 16 tot 20 oktober 2006 gehouden in het Lorentz Centrum in Leiden. Geïnteresseerden kunnen de lezingen kosteloos bijwonen. Inlichtingen en inschrijving: Gerda Filippo, , Tel: 071 275401. Zie ook http://http://www.lorentzcenter.nl

Over het Lorentz Center:

In de workshops van het Lorentz Center komen vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland samen om gezamenlijke te werken aan actuele wetenschappelijke problemen. Informele discussie en interactie staan centraal in de workshops. Deze intensieve kennisuitwisseling levert vaak in korte tijd een grote vooruitgang op.