Lorentz Center - PERSBERICHT
  Current Workshop  |   Overview   Back  |   Print   |   Home   |   Search   |     

    PERSBERICHT

Speltheoretici over verkiezingen en passagiesrlijsten

Speltheoretici, economen en informatici komen van 30 oktober tot 3 november bijeen in het Lorentz Center (Leiden) in een workshop over speltheorie en sociale software. Ze bediscussiëren onder meer betrouwbare technieken om inzage te geven in passagierslijsten en eerlijke stemprocedures bij verkiezingen.

Speltheorie bestudeert beslissingsprocessen, waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Het gaat bijvoorbeeld over onderhandelingen tussen staten, strijdende echtgenoten of concurrerende bedrijven. Speltheorie ontwikkelt procedures die in dat soort situaties behulpzaam zijn. Een klassiek voorbeeld is "kiezen of delen". Wie een pizza in twee stukken verdeelt, kiest als laatste zijn eigen helft uit. Eigenbelang garandeert dan dat iedereen een even groot stuk krijgt. Het blijkt verrassend complex om dit soort procedures te veralgemeniseren voor bijvoorbeeld het verdelen van erfenissen of het verdelen van de boedel bij echtscheidingen.

Rohit Parikh zal hierop tijdens de workshop ingaan. Hij vond de term "sociale software" in 2002 uit en bracht daarmee verschillende vakgebieden bij elkaar. Economen, logici, wiskundigen en informatici bestuderen samen welke rol een computer kan krijgen bij het uitvoeren van eerlijke procedures. Hij bestudeerde ook procedures voor verkiezingen. De wiskundige studie van stemprocedures begon al in de achttiende eeuw. Sindsdien is er veel kennis vergaard over de voor- en nadelen van verschillende kiesprocedures en de mogelijkheden om stembusfraude te voorkomen, ook bij gebruik van stemmachines.

Tijdens de workshop spreekt ook Wouter Teepe (Rijksuniversiteit Groningen). Hij ontwierp een procedure waarmee een luchtvaartmaatschappij aan een inlichtingendienst inzage kan geven in een passagierslijst, zonder dat de twee instanties bij elkaar in de computer hoeven te kijken. Via cryptografische technieken wordt gegarandeerd dat de inlichtingendienst alleen de namen te zien krijgt die op zowel de passagierslijst als op de verdachtenlijst staan. De namen van alle andere passagiers blijven geheim in deze procedure. Het is dus niet nodig een inbreuk te doen op de privacy voor het voorkomen van aanslagen.

Ook spreekt Steven Brams (New York University). Hij patenteerde een procedure voor boedelverdeling bij echtscheidingen die de laatste tijd veel gebruikt wordt in de VS. Hij zal spreken over dit soort verdelingsproblemen. Een andere opvallende spreker is Dov Samet (Tel Aviv University), een belangrijke grondlegger van de speltheorie. Hij heeft onder meer procedures bedachten voor "agreeing to disgree".

Tijdens de workshop zal er veel ruimte zijn voor de betrokkenen uit de verschillende vakgebieden om ideeen met elkaar uit te wisselen en nieuwe onderzoekslijnen op te zetten.

De workshop is onderdeel van een half jaar durend onderzoeksprogramma op het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS).

De aankondiging en organisatorische details van de workshop staan op: http://www.lc.leidenuniv.nl/lc/web/2006/235/info.php3?wsid=235.

De workshop "Games, action and social software" wordt van 30 oktober tot 3 november 2006 gehouden in het Lorentz Centrum in Leiden. Geďnteresseerden kunnen de lezingen kosteloos bijwonen. Inlichtingen en inschrijving: Gerda Filippo, , tel: 071 5275401. Zie ook http://www.lorentzcenter.nl

Over het Lorentz Center:

In de workshops van het Lorentz Center komen vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland samen om gezamenlijke te werken aan actuele wetenschappelijke problemen. Informele discussie en interactie staan centraal in de workshops. Deze intensieve kennisuitwisseling levert vaak in korte tijd een grote vooruitgang op.