Lorentz Center - Tijd voor Verandering from 3 Apr 2007 through 3 Apr 2007
  Current Workshop  |   Overview   Back  |   Home   |   Search   |     

    Tijd voor Verandering
    from 3 Apr 2007 through 3 Apr 2007

 
Het project Verandering is een nieuw project dat leerlingen én leerkrachten van groep 1 tot en met 8 duurzaam in aanraking wil brengen met natuur en techniek
Het project Verandering is een nieuw project dat leerlingen én leerkrachten van groep 1 tot en met 8 duurzaam in aanraking wil brengen met natuur en techniek. Het project is een initiatief van de Nederlandse aardrijkskundigen, sterrenkundigen, biologen en weerkundigen, vertegenwoordigd in respectievelijk het KNAG, de NOVA, het NIBI en het KNMI. Het Ministerie OCW ondersteund dit project via het Programmabureau VTB (Verbreding Techniek Basisonderwijs). Er zijn circa 16 combinaties van materialen en lessen in ontwikkeling, aangevuld met een ondersteunende website. Uiteraard zijn de combinaties gekoppeld aan de kerndoelen van het primair onderwijs. Nieuw voor het basisonderwijs is de zogeheten concept-context benadering om de inhoud vanuit de leefwereld van de kinderen aan te bieden.
 
Tijdens de ééndaagse workshop Tijd voor Verandering dagen wij docenten van testscholen uit samen met sterrenkundigen, biologen, aardrijkskundigen en weerkundigen kritisch te kijken naar en input te leveren voor de 16 lescombinaties en vanuit hun praktijk te adviseren over de verdere ontwikkeling.
 
Programma
 
09:00 – 10:00         Registratie/koffie
 
10:00 – 10:30         Welkom, historie, stand van zaken, testtraject, plan workshop
 
10:30 – 11:00         De weg tot concreet materiaal
 
11:00 – 12:15         16 combinaties in ontwikkeling
 
12:15 – 13:00         Lunch
 
13:00 – 14:45         Een lescombinatie uitwerken - interactief
 
14:45 – 15:00         Thee   
 
15:00 – 16:00         Behoefte aan (bij)scholing: een verkenning
 
16:00 – 17:00         Wijn/kaas party en afsluiting.

    [Back]