Lorentz Center - Qumran - a Holistic View from 21 Apr 2008 through 25 Apr 2008
  Current Workshop  |   Overview   Back  |   Home   |   Search   |     

    Qumran - a Holistic View
    from 21 Apr 2008 through 25 Apr 2008

 

WORKSHOP OVER QUMRAN ARCHEOLOGIE EN DE DODE-ZEE-ROLLEN

De Dode-zee-rollen zorgen wereldwijd voor veel controverse. Archeologen, natuurwetenschappers en theologen komen van 21 tot 25 april bijeen in het Lorentz Center (Leiden) in een workshop over dit onderwerp. Dat moet een multidisciplinair overzicht geven van de religieuze handschriften en hun betekenis.

De rollen werden in 1947 ontdekt in grotten in de buurt van de nederzetting van Qumran op de Westelijke Dode Zee oever. Het zijn de oudste manuscripten over de Joodse cultuur van 2000 jaar geleden.

De datering van de rollen is notoir lastig, wat aanleiding gaf tot allerlei speculaties. C14-datering geeft de leeftijd van de rollen, maar de interpretatie van de metingen werd bemoeilijkt, omdat de rollen in de jaren-vijftig van de vorige eeuw waren ingesmeerd met plantaardige olie om de rollen beter te conserveren. Het Risoe lab in Kopenhagen heeft nu de olie verwijderd. Daarna heeft de workshopdeelnemer Hans van der Plicht (Groningen) de linnenomwikkeling van de rollen nauwkeurig gedateerd. Joris Dik (Delft), een van de initiatiefnemers van de workshop, is gespecialiseerd in het onderzoeken van verflagen van schilderijen. Hij onderzoekt met die techniek ook de dode-zee-rollen. Jan Gunneweg en Joris Dik presenteren driedimensionale scans van een fragment van de rollen. Hier wordt duidelijk welke chemische elementen gebruikt zijn bij het looiproces van de perkamenthuid en voor de binding van de inkt. Deze kennis is van groot belang om het materiaal voor de toekomst te kunnen conserveren.

Ook de Essenen-gemeenschap, die in Qumran leefde, is onderwerp van controverse. Waren het alleen mannen? Was het een religieuze gemeenschap of een militair kamp? Was Jezus een Esseen? Op de workshop wordt onderzoek gepresenteerd naar de herkomst van potscherven, die nabij de rollen in de grotten en de nederzetting zijn gevonden. Dat werpt nieuw licht op de aard van de gemeenschap. Ook de dierenbotten worden onderzocht om hun DNA te bepalen. Delftse studenten presenteren onderzoek naar het gebruik van zeep in deze gemeenschap, wat nieuwe aanwijzingen geeft voor hun ideë en lichamelijke zuiverheid.

De workshop is een multidisciplinaire denk-tank om resterende vragen op te lossen over de archeologie in Qumran. Dat is relevant voor het begrijpen van de religieuze geschriften, die een belangrijke rol spelen in de Joodse en Christelijke theologie. Deelnemende wetenschappers presenteren resultaten van de datering via neutronenactivering, thermoluminescentie, C14 bepaling, synchrotron Infrarood straling, en micro- r&omul;ntgenstraling

De workshop in Leiden brengt verschillende invalshoeken en disciplines bij elkaar. Daardoor ontstaat een geïntegreerd beeld van de dode-zee-rollen. Tijdens de workshop zal er veel ruimte zijn voor de betrokkenen uit de verschillende vakgebieden om ideeëmet elkaar uit te wisselen en nieuwe onderzoekslijnen op te zetten.

De Qumran project initiatiefnemer is Jan Gunneweg (Jeruzalem), een vooraanstaande archeoloog uit Jeruzalem, die een jaar lang Lorentz fellow op het NIAS is, om een multidiscipinaire studie van Qumran en de dode-zee-rollen te organiseren. Hij is de editor en co-editor en schrijver van omvangrijke studies over de Qumran archeologie en de rollen.

Een vooraanstaande deelnemer is ook Emanuel Tov (Jeruzalem), die in Oxford een gezaghebbende vertaling publiceerde van de dode-zee-rollen.

De aankondiging en organisatorische details van de workshop staan hier

De workshop "Qumran - a Holistic View" wordt van 21 tot 25 april 2008 gehouden in het Lorentz Centrum in Leiden. Geïeresseerden kunnen de lezingen kosteloos bijwonen. Inlichtingen en inschrijving: Gerda Filippo, email: , tel: 071 5275401. Zie ook www.lorentzcenter.nl.

Over het Lorentz Center:
In de workshops van het Lorentz Center komen vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland samen om gezamenlijke te werken aan actuele wetenschappelijke problemen. Informele discussie en interactie staan centraal in de workshops. Deze intensieve kennisuitwisseling levert vaak in korte tijd een grote vooruitgang op. Deze interdisciplinaire Qumran workshop betreft onderwerpen die zowel in de exacte wetenschappen als in de sociale wetenschappen en de humaniora liggen, en wordt daarom samen met het NIAS in Wassenaar georganiseerd.

   [Back]