Ladder of Lies and Integrity Risks

10 January 2017


Taal:                      De voertaal voor deze lezing is Nederlands

Locatie:                Oude Sterrewacht Leiden, Kaiserstraat 63, Leiden Registratie:        Aanmelden is niet nodig, toegang is vrij

This lecture will be held in Dutch, please scroll down for an English summary

Museum Boerhaave organiseert in samenwerking met het Lorentz Center een publiekslezing onder de titel ‘De liegladder en integriteitsrisico’s’. De spreker is Jan Henk van der Velden, hij is advocaat en gespecialiseerd in ondernemingsrecht en contractenrecht.

De liegladder en integriteitsrisico’s

We leren onze kinderen dat ze niet mogen liegen. We moeten elkaar immers kunnen vertrouwen.  Maar zijn we zelf wel eerlijk en willen we zelf altijd de waarheid horen? In zijn lezing gaat Jan Henk van der Velden op zoek naar de waarheid over leugens. Door zijn werk als advocaat raakte hij gefascineerd door het onderwerp en ontwikkelde een nieuw systeem om leugens te kwalificeren : de liegladder. Zijn boek ‘Iedereen liegt maar ik niet’ kreeg  veel positieve media- aandacht (o.a. in de Volkskrant  4 van de 5 sterren)

Aan de hand van herkenbare, vermakelijke en soms confronterende voorbeelden laat hij zien hoe wij met de waarheid en liegen omgaan. Niet alleen een leugen maar ook 100% eerlijkheid kan tot veel ellende leiden.

De zeven treden op de liegladder maken duidelijk hoe je onderscheid kunt maken tussen wenselijke, acceptabele en afkeurenswaardige leugens. De liegladder toont ook aan hoe de leugenaar zijn leugen rechtvaardigt terwijl anderen dezelfde leugen onvergeeflijk vinden. Liegfactoren en liegstimulatoren verklaren waarom eerlijke mensen de verleiding van een leugen niet kunnen weerstaan. Jan Henk licht ook toe hoe dit inzicht kan worden ingezet om integriteitsrisico’s privé en zakelijk te beperken.

Programma

20:00  - 21:00      Public lecture

Deze publiekslezing  maakt deel uit van de samenwerking tussen Museum Boerhaave en het Lorentz Center. Internationaal gerespecteerde deskundigen spreken voor een breed publiek over onderwerpen van maatschappelijk en/of wetenschappelijk belang.

De Oude Sterrewacht Leiden is het oudste nog bestaande universiteits-observatorium ter wereld. Het is bezocht door vele beroemde sterrenkundigen en geeft onderdak aan vier historische sterrenkijkers. De Oude Sterrewacht biedt rondleidingen en lezingen over verscheidene onderwerpen aan en wordt regelmatig opengesteld voor publiek (www. oudesterrewacht.nl).

Het Lorentz Center, gevestigd in de Universiteit Leiden, organiseert internationale workshops in alle wetenschappelijke disciplines. Het Lorentz Center heeft als doel, grensverleggend en innovatief onderzoek te bevorderen, ook in relatie tot grote maatschappelijke vraagstukken. (www.lorentzcenter.nl).

===

Together with Museum Boerhaave, the Lorentz Center organizes a public lecture on ‘Ladder of lies and integrity risks’. Speaker is Jan Henk van der Velden, he is a lawyer, specialized in business law and contract law.

Ladder of lies and integrity risks

In our society we wish to trust each other. Hence, we teach our children not to lie. However the question is: how honest  are we ourselves and  do we always  want to hear the truth?

In his lecture Jan Henk van der Velden searches  for the truth about lying. Being a lawyer he became fascinated about this subject and developed a new system to classify lies: the ladder of lies. His book ‘Everybody Lies, But I Don´t’ was received very well by the Dutch media and received for example a 4/5 star-rating in the leading daily newspaper De Volkskrant. 

Making use of amusing, relatable and sometimes confronting examples, Jan Henk illustrates the common way of coping with the truth and lies. They strikingly show how not only lies, but also the total truth can lead to misery.

The seven steps on the ladder of lies illustrate how to distinguish between desirable, acceptable and reprehensible lies. The ladder of lies also shows how the liar justifies his lies, whilst others would find the same lie unforgivable. Lie factors and lie stimulators explain why honest people can find themselves in a position where they cannot resist the temptation to lie.

Jan Henk also explains how this framework can be used to limit private and professional integrity risks.

Schedule

20:00  - 21:00      Public lecture

The Old Leiden Observatory is the oldest university observatory in the world, it has been home to many world famous astronomers. Because of the historical and scientific significance that this building holds, the astronomy department tries to uphold the building in its former glory by using and maintaining the 4 antique telescopes that are housed in the domes, giving tours through the building and holding regular open days for the public (www.oudesterrewacht.nl).

The Lorentz Center is a workshop center that is hosted by Leiden University. It organizes workshops in all scientific disciplines, to promote innovative research at the scientific frontiers as well as on complex societal challenges (www.lorentzcenter.nl).

Read more...


Follow us on:

Niels Bohrweg 1 & 2

2333 CA Leiden

The Netherlands

+31 71 527 5400