Laughing Dogs and Jealous Cats

14 September 2017


Language:           This lecture will be held in English

Venue:                Oude Sterrewacht, Kaiserstraat 63 | Sterrenwachtlaan 11, Leiden

Entrance:            Free

Registration:      www.museumboerhaave.nl/publiekslezing

De voertaal voor deze lezing is Engels, een Nederlandse samenvatting vindt u onderaan

Together with Museum Boerhaave, the Lorentz Center organizes the public lecture ‘Laughing dogs seldom bite?’. Speaker Pim Martens holds the chair 'Sustainable Development' at Maastricht University (the Netherlands) and is a professor extraordinary at Stellenbosch University, South Africa.

Laughing Dogs and Jealous Cats

Do dogs really look ashamed? Can cats be jealous? Our attitude to the emotions of these animals has changed considerably over time. Scientific evidence for the existence of emotions in animals is stacking up. This will hardly be a surprise for most pet owners: they recognise joy, pleasure and sadness in their pets. And vice versa, they assume that pets recognise their owners’ emotions and adjust their behaviour accordingly. If the owner is sad, the cat or dog will come to comfort them.

In humans, behaviour is guided by emotions. Is this the same in animals? Do they have the same emotions as humans? And can we recognise them? Intense emotional ‘mirroring’ can take place between a pet (or ‘companion animal’) and its owner, including therapeutic interaction. Examples are dolphin therapy for children with autism or Down’s syndrome, and the use of dogs with autistic adults.

Schedule

17:00  - 18:00      Public lecture

Oude Sterrewacht Leiden

The Old Leiden Observatory is the oldest university observatory in the world, it has been home to many world famous astronomers. Because of the historical and scientific significance that this building holds, the astronomy department tries to uphold the building in its former glory by using and maintaining the 4 antique telescopes that are housed in the domes, giving tours through the building and holding regular open days for the public (www.oudesterrewacht.nl).

The Lorentz Center

The Lorentz Center is a Dutch workshop center that is hosted by Leiden University. It organizes international scientific workshops in all disciplines, to promote innovative research at the scientific frontiers as well as on complex societal challenges. (www.lorentzcenter.nl)

===

Museum Boerhaave organiseert in samenwerking met het Lorentz Center een publiekslezing onder de titel ‘Lachende honden bijten niet?’. Spreker Pim Martens, hoogleraar duurzaamheid aan de Universiteit Maastricht, gaat in op onze kijk op emoties bij dieren en op hoe die emoties ons beïnvloeden.

Lachend Honden en Jaloerse Katten

Laten honden zien wanneer ze zich schamen? Bestaan jaloerse katten? Onze kijk op de emoties van die dieren is in de loop der tijd nogal veranderd. Steeds meer wetenschappelijk bewijs duidt op het bestaan van emoties bij dieren. Voor de meeste huisdiereigenaren is dat geen verrassing: ze herkennen vreugde, plezier en verdriet bij hun huisdieren. Omgekeerd veronderstellen ze dat huisdieren de emoties van hun baasjes herkennen en hun gedrag daarop afstemmen. Is het baasje bedroefd, dan komt de poes of hond troosten.

Bij mensen sturen emoties het gedrag.  Werkt dat ook zo bij dieren? Hebben zij dezelfde emoties als wij? En kunnen wij die herkennen? Tussen huisdier en baasje kan een sterke emotionele ‘spiegeling’ bestaan, inclusief therapeutische interactie. Voorbeelden zijn dolfijntherapie bij kinderen met autisme of met het syndroom van Down, en inzet van honden bij volwassenen met autisme.

Programma

17:00  - 18:00      Public lecture

Oude Sterrewacht Leiden

De Oude Sterrewacht Leiden is het oudste nog bestaande universiteits-observatorium ter wereld. Het is bezocht door vele beroemde sterrenkundigen en geeft onderdak aan vier historische sterrenkijkers. De Oude Sterrewacht biedt rondleidingen en lezingen over verscheidene onderwerpen aan en wordt regelmatig opengesteld voor publiek (www.oudesterrewacht.nl).

Museum Boerhaave

Museum Boerhaave, Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde, heeft als doel het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap in Nederland te versterken. Altijd zoekt Museum Boerhaave met zijn activiteiten aansluiting bij de actualiteit. (www.museumboerhaave.nl)

Het Lorentz Center

Het Lorentz Center, gevestigd in de Universiteit Leiden, organiseert internationale workshops in alle wetenschappelijke disciplines. Het Lorentz Center heeft als doel, grensverleggend en innovatief onderzoek te bevorderen, ook in relatie tot grote maatschappelijke vraagstukken. (www.lorentzcenter.nl)

Read more...


Follow us on:

Niels Bohrweg 1 & 2

2333 CA Leiden

The Netherlands

+31 71 527 5400