Leidse Natuurkunde Middag

7 April 2006

Venue: Lorentz Center@Oort

If you are invited or already registered for this workshop, you have received login details by email.

Het onderwijs verandert voortdurend. Ook op het natuurkunde-front liggen opnieuw grote veranderingen in het verschiet: invoering van NLT, vermindering van uren, herdefinitie van het eindexamen, ‘nieuwe natuurkunde'. Tegen de achtergrond van de onderwijs-veranderingen in zowel het Voortgezet Onderwijs als het Wetenschappelijk Onderwijs achten de opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde van de Universiteit Leiden een intensivering van het contact tussen middelbare school en universiteit van groot belang.  Om de docenten natuurkunde in het Voortgezet Onderwijs in de regio een platform te bieden op alle veranderingen te kunnen anticiperen en het contact met de universiteit te verbeteren, willen wij, samen met het Lorentz Centrum van de UL, een serie "Leidse Natuurkunde-middagen" beginnen.  

Op deze middagen zullen onderwerpen op de agenda staan die U als docent Natuurkunde direct aangaan, met ruime tijd voor discussie en uitwisseling van ervaringen.  Graag horen wij van U welke onderwerpen U graag aan bod ziet komen, en hoe onze opleidingen en de universiteit U kunnen helpen bij uw taak in het onderwijs.  Om een paar voorbeelden te noemen: U zou kunnen denken aan ondersteuning in enigerlei vorm, zoals bijvoorbeeld schoolbezoek door onze studenten of promovendi die met de leerlingen over natuurkundig of sterrenkundig onderzoek praten, tot hulp bij het opzetten van proeven en/of het verkrijgen van externe fondsen.  

We willen deze middagen in principe tweemaal per jaar organiseren in het Lorentz Centrum. Dit is gehuisvest in het J.H. Oortgebouw van de Leidse Universiteit, tussen de instituten voor natuurkunde en sterrenkunde.  We nodigen U hierbij dan ook graag uit voor de eerste bijeenkomst op 7 april en wilden u vriendelijk verzoeken deze middag onder de aandacht te brengen van uw collega’s; ook zij zijn van harte welkom.

Read more...


Follow us on:

Niels Bohrweg 1 & 2

2333 CA Leiden

The Netherlands

+31 71 527 5400