NFOA - Physics

5 October 2022

Venue: Lorentz Center@Snellius

If you are invited or already registered for this workshop, you have received login details by email.

De in totaal 11 NFOA workshops met academici, forensische experts en professionals uit de strafrechtsketen gaan de basis vormen van een Nederlandse Forensische Onderzoeks Agenda. Deze agenda zal richting geven aan forensisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland voor het komende decennium. Elke workshop levert een bijdrage aan de agenda en richt zich op een specifiek wetenschappelijk deelgebied, interdisciplinair thema of een nieuwe vorm van criminaliteit.

Samen enkele krachtige onderzoeksrichtingen met bijbehorende voorbeelden formuleren waarmee urgente vraagstukken in het forensisch veld kunnen worden opgelost m.b.v. natuurkundige en/of engineering methodes (waarbij de ook acceptatie door het veld en de rechtbank centraal staan). Hierbij komen vragen aan bod als:

  • Hoe kunnen we nieuwe ontwikkelingen in de natuurkunde en engineering onderzoeksvelden inzetten voor relevante forensische vraagstukken?
  • Welke combinaties van ontwikkelingen in de verschillende onderzoeksvelden zouden hierbij ook van pas kunnen komen?
  • Welke implementatieproblemen (bv. privacy, transparantie, acceptatie etc.) zijn te voorzien en hoe zouden deze opgelost/voorkomen kunnen worden?
  • Kunnen resultaten verkregen met deze technieken uiteindelijk als bewijs gebruikt worden in de rechtszaal en zo ja wat is daarvoor nodig?

De deelnemers vertegenwoordigen de  expertisegebieden waar natuurkundige/engineering oplossingen voor het forensisch veld worden ontwikkeld en ingezet (bv. forensische biologie, forensische praktijk/operatie, forensische (bio)fysica, forensische chemie, forensic engineering, kras, indruk- en vormsporen, brandonderzoek, microsporen, schietwapens onderzoek, verkeersongeval onderzoek, stralingsprotectie/nucleaire wapens, bloedspatanalyse, Plaats Delict onderzoek, onderzoeksgroepen van Nederlandse universiteiten en professionals uit de strafrechtsketen, zoals politie, OM en rechterlijke macht).

  

Read more...


Follow us on:

Niels Bohrweg 1 & 2

2333 CA Leiden

The Netherlands

+31 71 527 5400