One Hundred Prisoners and a Light Bulb

20 August 2015

Venue: Lorentz Center@Oort


Language:           This lecture will be held in English

Place:                   Museum Boerhaave, Lange St Agnietenstraat 10, Leiden

Registration:      Note that registration at the Boerhaave website is compulsory

De voertaal voor deze lezing is Engels, een Nederlandse samenvatting vindt u onderaan

Summary: One Hundred Prisoners and a Light Bulb

Always wanted to know how to win with Cluedo? Or understand how the three door problem works? This public lecture, combined with a presentation of the book One hundred prisoners and a light bulb by Springer Publishing, tells you all about it: riddles, logic and ignorance. The lecture is presented by Dr. Hans van Ditmarsch, co-author of the book and computer scientist affiliated with the French research institute CNRS.

The riddle ‘One hundred prisoners and a light bulb’ goes as follows. A group of 100 prisoners, all together in the prison dining area, are told that they will be put in isolation cells and then will be interrogated one by one in a room containing a light with an on/off switch. The prisoners may communicate with one another by toggling the light switch (and that is the only way in which they can communicate). The light is initially switched off. There is no fixed order of interrogation, or interval between interrogations and the same prisoner may be interrogated again at any stage. When interrogated, a prisoner can either do nothing, or toggle the light switch, or announce that all prisoners have been interrogated. If that announcement is true, the prisoners will all be set free, but if it is false, they will all be executed. While still in the dining room, and before the prisoners go to their isolation cells (forever), can the prisoners agree on a protocol that will set them free?

Apart from this riddle the public lecture also deals with other classic logic puzzles, like the Monthy Hall three door problem, the fifties Muddy Children, and Hans Freudenthal’s Sum and Product riddle. Yoram Moses, Professor at the Israel Institute of Technology in Haifa, will receive the prototype of the book One hundred prisoners and a light bulb.

The book presentation is part of the international workshop ‘To be announced! Synthesis of Epistemic Protocols’ that is being organized from 17 through 21 Augustus at the Lorentz Center in Leiden. Logicians, computer scientists and mathematicians will discuss so-called ‘epistemic protocols’: given my current state of knowledge, and a desirable state of knowledge, how do I get from one to the other?

Museum Boerhaave is the Dutch National Museum for the History of Science and Medicine. Its aim is to improve the societal support base for science in the Netherlands. Museum Boerhaave always seeks to connect its activities with current events (www.museumboerhaave.nl).

The Lorentz Center is a Dutch international workshop center that is hosted by Leiden University. It organizes scientific workshops, to promote innovative research at the scientific frontiers as well as on complex societal challenges (www.lorentzcenter.nl).

Information: Dirk van Delft, dirkvandelft@museumboerhaave.nl and Hans van Ditmarsch, hvd@us.es

===

Samenvatting: Honderd Gevangenen en een Gloeilamp en Andere Breinkrakers

Altijd al willen weten hoe je bij Cluedo wint? Of snappen hoe het driedeurenprobleem werkt? Centraal in deze lezing, die wordt gecombineerd met een presentatie van het boek One hundred prisoners and a light bulb door uitgeverij Springer, staan puzzels, logica en onwetendheid. Spreker is dr. Hans van Ditmarsch, auteur (samen met prof. dr. Barteld Kooi) van het boek en als informatica-specialist verbonden aan de Franse onderzoeksorganisatie CNRS.

De puzzel ‘100 gevangenen en een gloeilamp’ zit als volgt. In de eetzaal van de gevangenis krijgt een groep van honderd gevangenen te horen dat ieder van hen een verhoor wacht in een cel met daarin een lamp met schakelaar. De gevangen kunnen communiceren door de schakelaar aan en uit te zetten. Bij aanvang is het licht uit. Er is geen volgorde in de verhoren; dezelfde gevangene kan meermalen aan de beurt komen. Een gevangene heeft steeds de keuze uit a) niets doen, b) de schakelaar omklappen of c) aankondigen dat iedereen ondervraagd is. Is dat laatste waar, betekent dat vrijheid voor iedereen. Bij onwaar volgt massa-executie. Kunnen de gevangenen in de eetzaal een bevrijdend protocol bedenken?

Behalve over deze kraker gaat het op deze publieksbijeenkomst over andere klassiekers op het gebied van logische puzzels, zoals het roemruchte ‘driedeurenprobleem’, het probleem van de modderige kinderen (een jaren vijftig-breinkraker uit de Katholieke Illustratie) en het som-en-productraadsel van Hans Freudenthal. Yoram Moses, hoogleraar in Haifa, zal het eerste exemplaar van One hundred prisoners and a light bulb in ontvangst nemen. Een beknopte Nederlandse editie verscheen eerder bij Epsilon Uitgaven.

De boekpresentatie maakt deel uit van de internationale workshop ‘To be announced! Synthesis of Epistemic Protocols’ die van 17 t/m 21 augustus plaats vindt in het Lorentz Center in Leiden. Tientallen logici, computerwetenschappers en wiskundigen buigen zich die week over zogeheten ‘epistemische protocollen’: hoe kom je via strak gedefinieerde tussenstappen van de gegeven naar de gewenste toestand?

Museum Boerhaave is het Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde. Doel is het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap in Nederland te versterken. Altijd zoekt Museum Boerhaave met zijn activiteiten aansluiting bij de actualiteit (www.museumboerhaave.nl).

Het Lorentz Center is een Nederlands internationaal workshop centrum that is gehuisvest in de Universiteit Leiden. Het Lorentz Center organiseert wetenschappelijke bijeenkomsten, met als doel innovatief onderzoek te bevorderen in de voorste linies van de wetenschap maar ook aan complexe maatschappelijke problemen (www.lorentzcenter.nl).

Informatie: Dirk van Delft, dirkvandelft@museumboerhaave.nl en Hans van Ditmarsch, hvd@us.es

Read more...


Follow us on:

Niels Bohrweg 1 & 2

2333 CA Leiden

The Netherlands

+31 71 527 5400