Tijd voor Verandering

3 April 2007

Venue: Lorentz Center@Oort

If you are invited or already registered for this workshop, you have received login details by email.

Het project Verandering is een nieuw project dat leerlingen én leerkrachten van groep 1 tot en met 8 duurzaam in aanraking wil brengen met natuur en techniek. Het project is een initiatief van de Nederlandse aardrijkskundigen, sterrenkundigen, biologen en weerkundigen, vertegenwoordigd in respectievelijk het KNAG, de NOVA, het NIBI en het KNMI. Het Ministerie OCW ondersteund dit project via het Programmabureau VTB (Verbreding Techniek Basisonderwijs). Er zijn circa 16 combinaties van materialen en lessen in ontwikkeling, aangevuld met een ondersteunende website. Uiteraard zijn de combinaties gekoppeld aan de kerndoelen van het primair onderwijs. Nieuw voor het basisonderwijs is de zogeheten concept-context benadering om de inhoud vanuit de leefwereld van de kinderen aan te bieden. Tijdens de ééndaagse workshop Tijd voor Verandering dagen wij docenten van testscholen uit samen met sterrenkundigen, biologen, aardrijkskundigen en weerkundigen kritisch te kijken naar en input te leveren voor de 16 lescombinaties en vanuit hun praktijk te adviseren over de verdere ontwikkeling.
Read more...

    Eelko Postma, KNAG  

    Leen van den Oever, NIBI  

    Niek de Kort  

    Peter Barthel, University of Groningen  


Follow us on:

Niels Bohrweg 1 & 2

2333 CA Leiden

The Netherlands

+31 71 527 5400