Verandering

9 - 10 October 2006

Venue: Lorentz Center@Oort

If you are invited or already registered for this workshop, you have received login details by email.

Het project "Verandering" is gericht op intensievering van natuuronderwijs op de Nederlandse basischool, door middel van leskisten en een actuele webomgeving. De leskisten bieden duurzaam lesmateriaal op de gebieden ASTRO, BIO, GEO en METEO. Het project  heeft een OCW-subsidie voor de definitiefase, en deze fase wordt thans uitgewerkt door de astronoom Barthel (namens NOVA) en de bioloog Van den Oever (NIBI), in samenspraak met projectleider De Kort.  

De vier partners NOVA, NIBI, KNAG (aardrijkskundigen) en KNMI (meteorologen) met hun respectievelijke responsgroepen en andere geïnteresseerden zullen een eerste evaluatie, verdere invulling en exploitatie van het project bespreken tijdens een tweedaagse bijeenkomst in het Lorentz Centrum op 9 en 10 oktober 2006, als bijzondere sessie van de Universe Awareness workshop die die week in het Lorentz Centrum plaatsvindt. 

Read more...


Follow us on:

Niels Bohrweg 1 & 2

2333 CA Leiden

The Netherlands

+31 71 527 5400